Zabezpečovacia technika

Dokážeme Váš majetok chrániť pred krádežou, vlámaním, vandalizmom i požiarom.

 

Naše systémy sa plne prispôsobia Vašim aj najnáročnejším požiadavkám doma i v práci.

Naše systémy umožňujú:

  • zabezpečiť rodinné domy, byty, firmy proti krádeži
  • zasielať SMS správy o vniknutí cudzej osoby, vzniku požiaru alebo výpadku el. prúdu
  • protipožiarnu signalizáciu
  • monitorovanie predajní, zamestnancov a pokladní
  • sledovanie záznamov z bezpečnostných kamier cez internet
  • kontrolu dochádzky zamestnancov

Zabezpečovacia technika